Här är vi engagerade


Kommunstyrelsen (KS), Kommunfullmäktige (KF), Miljö och Byggnadsnämnden (MoB), Kungälvs energis styrelse, Olika vattenvårdsförbund, Styrelsen för 8-fjordar, Beredningen för lärande och kultur

 

Erik Martinsson Gruppledare i styrelsen, KS, KF (ordinarie),Utskott för Samhälle och utveckling, Utskott för bildning och lärande, KIMO, Göta Älvs vattenvårdsförbund,

Mikael Lunneblad Sekreterare i styrelsen, Valnämnden, KF (ersättare)

Carl Adiels  Ekonomiansvarig i styrelsen, Ekonomiberedningen

Felix Marninger Ledamot i styrelsen, KF (ordinarie), gruppledare, Styrelsen för Kungälvs energi

Marie Johansen Ordförande i styrelsen, KF (ersättare), MoB (ersättare), Styrelsen för 8-fjordar

Lennart Wennerblom Valberedningen för MP Kungälv, Beredningen för lärande och kultur

Solveig Lundgren: Valberedningen för MP Kungälv

Karl-Johan Bondesson: Tingsrätten, Bohuskustens vattenvårdsförbund

Relaterade nyheter

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter