Vi vill skydda mer natur i havet och i skogsbygden

Laholm har länge satsat på kust och stad, men det ska också gå bra att bo i inlandet, gärna med Knäred och Våxtorp som kommundelscentra. Persontrafik på Markarydsbanan behöver komma igång så snart som möjligt.

Blir det inte entimmestrafik från början så kan buss komplettera så länge. Då bör Knäred och Veinge vara väl förberedda och då förespråkar vi även busstrafik mellan Knäred och Hishult.

Det är dags att överge slottsruinen som infart till staden särskilt som farligt gods-leden framöver ska gå via Sofieroleden. Mötande lastbilar på broarna eller i svängen till Sofieroleden är inget önskescenario. Varför då inte bygga om gamla järnvägsbron och knyta den vägen till leden. Därifrån kan även persontrafik ledas via Lantmannagatan till parkeringsplatser strax utanför centrum, till exempel ett P-hus på Tivolitorget.

MP Laholm har haft ett bra samarbete med allianspartierna i åtta år men det är inte givet att det blir så framöver. Såväl barnomsorg och skola som äldreomsorg behöver tillräckligt med personal och andra resurser. En god och trygg skolgång är mycket viktig både för barnen och samhället, liksom att barn och ungdomar får möjlighet till föreningsliv och kommunala mötesplatser.

Varje ung människas väg bort från kriminalitet eller andra problem är en seger för samhället, och för individen själv. Etnisk segregation behöver minimeras; invandrare som bosätter sig i kommunen ska känna sig välkomna och ges möjlighet att integreras. Vi behöver förhindra socioekonomiskt utsatta områden där segregation och utanförskap frodas.

Det är ingen god idé att bygga på områden som riskerar att översvämmas vid skyfall eller stigande havsnivå. Vi behöver även undvika att bygga på god åkerjord. Kommunen bör inventera vilka områden som kan lämpa sig för solcellsparker och uppföra egna byggnader med solceller på taken samt uppmuntra privata aktörer att anlägga solceller på sina tak.

Energi från sol, vind, vatten och jord är mycket lönsamt, både ekologiskt och ekonomiskt! Allra bäst är att bygga energieffektivt, gärna lågenergi- eller trähus. Man ska kunna spola med BDT-vatten (bad, disk, tvätt) eller använda tekniskt vatten när inte dricksvatten behövs.

Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga och kommunerna behöver medverka till att bromsa detta. Ju längre vi väntar desto svårare blir inbromsningen!

Vi vill skydda mer natur både i havet och i skogsbygden. Där och på Hallandsås samt i våra åar finns fantastiska möjligheter till ekoturism. Småskalig vattenkraft måste anpassas så att vandrande organismer kan ta sig upp och fortplanta sig.

Vi vill att kommunen ska vara en plats där vi i dag och i framtiden kan bo, arbeta, och leva tryggt och gott utan att skada eller överkonsumera våra naturresurser. Hit ska människor längta för att det är ett bra liv som erbjuds. Alla har nära till fin natur, bra barnomsorg och skola, bra vård och trygghet i livets alla skeden. Det kostar och det menar vi att det får göra.

Det är många utmaningar att ta sig an men Laholm klarar detta om vi satsar klokt.

Margareta Lindgren

Publicerad i Hallandspostens debattserie inför kommunalvalet i Laholm 2022.

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter