Gör Fasaskogen till nationalpark

Biologiska mångfaldens dag – gör Fasaskogen till nationalpark

Den 22 maj är Biologiska mångfaldens dag – dagen uppmärksammar de livsviktiga ekosystem som utgör själva grunden vårt samhälle är byggt på. Anders Petterson, ledamot i kommunfullmäktige i Laxå skriver om skydd av den biologiska mångfalden tillsammans med riksdagedamot Rebecka Le Moine, talesperson för biologisk mångfald och Camilla Hansén, riksdagsledamot från Örebro län samt Daniel Ekelund, oppositionsråd Karlskoga och Johanna Ghattas, ledamot i kommunfullmäktige Degerfors.

Idag är den biologiska mångfalden hotad. Vi är på väg in i ett massutdöende av arter på en skala som vi inte sett på miljontals år. Förlusten beror dels på människans exploatering av naturområden, dels på klimatförändringar, miljögifter och ohållbart nyttjande av naturresurser som fiskbestånd och skogar. Hela 80% av den europeiska naturen är i dåligt skick, och enbart i Sverige bedöms mer än 2200 arter vara hotade enligt rödlistan.

I Örebro län finns hotade och omtyckta platser som Miljöpartiet vill skydda. Sörbyskogen och Garphytteklint med höga naturvärden behöver långsiktigt skydd, liksom Alntorps ö i Nora. Vi vill att Tivedens och Garphyttans nationalparker utökas, och att Fasaskogen och Norra Vätterns ekopark blir nationalparker.

Miljöpartiet kräver att regeringen slutar agera bromskloss i EU och stoppar sin slakt av miljöbudgeten. Vi välkomnar restaureringslagen, beskrivs som det största som har hänt miljölagstiftningen på 30 år, och vill se en hållbar och ambitiös politik som stöttar omställningen till ett mer naturvänligt skogsbruk, jordbruk och fiske. Det är inte bara ekonomiskt effektivt, det är en investering i vår egen överlevnad.

Läs hela debattartikeln i Karlskoga Tidning – Kuriren här, länk [öppen för alla]: https://www.kt-kuriren.se/2023/05/22/insandare-gor-fasaskogen-till-nationalpark-88e3c/

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter