Näringsliv, arbetsmarknad och turism

Miljökonsekvenser och människors sociala situation måste i högre grad bli styrande för hur industrin och samhället ska organiseras. Samhället bör växa utifrån en världsbild som inte är fokuserad på enbart tillväxt och konsumtion utan också på social och kulturell utveckling och livskvalitet.

Därför vill vi:

•    Uppmuntra lokal handel, torghandel och centrumhandel.

•    Underlätta kooperativt företagande och nätsamverkan mellan företag

•    Öka förutsättningarna för gröna jobb, tex. inom återbruk, hantverk,miljöteknik m.m.

•    Skapa förutsättningar för entreprenörer, företagare och innovatörer att utveckla idéer och komma igång med produktion.

•    Att jobbansökningar till kommunen skall avidentifieras fram till första intervjun.

•    Inleda projekt för sänkt arbetstid med bibehållen lön inom t.ex. äldreomsorg och barnomsorg.

•    Föräldrar ska erbjudas kortare arbetstid.

•    Göra fler satsningar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

•    Utveckla en samverkan mellan centrum och de externa handelsplatserna genom att se över busslinjer, gång och cykelvägar.

•    Utveckla ekoturismen i biosfärområdet.


 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: