Barn och skola och barnens rättigheter

Lyssna

Vi vill: 
- Att barn och vuxna i skolmiljön ges utbildning i Barnkonventionen. - Att uppföljning och utvärdering av beslut som rör barn blir obligatoriskt. 
- Att barnomsorgen ska hålla samma höga kvalitet oavsett om den är privat, kommunal eller kooperativ. Större insyn i friskolor är nödvändigt. 
- Att antalet barn inom förskolegrupperna ska hållas på den lägsta rekommenderade nivån för att säkerställa att alla barn blir sedda och får växa utifrån sina egna förutsättningar. 
- Att alla pedagoger inom skola och förskola erbjuds kompetenshöjande utbildning gällande neuropsykriatiska funktionshinder eftersom dessa tenderar att öka. 
- Att skolans samarbete med gymnasiet utvecklas, för att underlätta elevernas val och undvika kunskapsluckor som omöjliggör lyckade gymnasiestudier. 
- Att skolan har ett stort kulturellt utbud som teaterbesök, konsertbesök, studieresor, utflykter och att dessa bekostas av kommunen. 
- Att Musikskolan ska få större resurser för att fler barn ska få möjlighet att spela ett instrument, gärna på schemalagd skoltid. 
- Öka mängden ekologisk och närproducerad mat i skolan till 100% Säsongsbetonad mat kan underlätta för det. I de fall man importerar från tredje världen ska rättvisemärkt och ekologiskt väljas. 
- Arbeta för en giftfri och förbättrad miljö för våra barn i förskola och skola. 
- Satsa mer på TSI* och utvärdering av dessa insatser. *Tidiga Samordnade Insatser

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: