Barn och skola och barnens rättigheter

Vi vill:

•    Att barn och vuxna i förskole och skolmiljön ges utbildning i Barnkonventionen.

•    Att uppföljning och utvärdering av beslut som rör barn blir obligatoriskt.

•    Att barnomsorgen ska hålla samma höga kvalitet oavsett om den är privat, kommunal eller kooperativ. Större insyn i friskolor är nödvändigt.

•    Att antalet barn inom förskolegrupperna ska hållas på den lägsta rekommenderade nivån för att säkerställa att alla barn blir sedda och får växa utifrån sina egna förutsättningar. Arbetet med detta måste prioriteras.

•    Att alla pedagoger inom skola och förskola erbjuds kompetenshöjande utbildning gällande neuropsykriatiska funktionshinder eftersom dessa tenderar att öka.

•    Stödja och samverka inom utbildning och tillsättning av barnskötare i verksamheterna.

•    Att skolans samarbete med gymnasiet utvecklas, för att underlätta elevernas val och undvika kunskapsluckor som omöjliggör lyckade gymnasiestudier.

•    Att skolan har ett stort kulturellt utbud som teaterbesök, konsertbesök, studieresor,

utflykter och att dessa bekostas av kommunen.

•    Att Musikskolan ska få större resurser för att fler barn ska få möjlighet att spela ett

instrument, gärna på schemalagd skoltid.

•    Öka mängden ekologisk och närproducerad mat i skolan till 100% Säsongsbetonad mat kan underlätta för det. I de fall man importerar från tredje världen ska rättvisemärkt och ekologiskt väljas.

•    Arbeta för en giftfri och förbättrad miljö för våra barn i förskola och skola.

•    Satsa mer på TSI och utvärdering av dessa insatser.

 

 

•    Införa FMS även på högstadieskolorna.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: