Ekonomi

Miljöpartiets arbete för långsiktig hållbarhet är vår ekonomiska politik. Ordet ekonomi betyder fritt översatt att hushålla med resurser. Vi förordar en cirkulärekonomi som innebär en vision om ett ekonomiskt system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet. Vad som görs i kommunen påverkar också människor och miljö i vår omvärld, när vi agerar lokalt måste vi också tänka globalt.

Vi vill: 
- Att kommunen utifrån ett socioekonomiskt perspektiv prioriterar arbetet med att stödja och hjälpa utsatta barn och familjer. 
- Att det förebyggande arbetet mot droger utökas för att förhindra utslagning och kriminalitet. 
- Förstärka förtroendevaldas insyn och inflytande på kommunens upphandlingar. 
- Att Endast företag med avtal/förmåner i nivå med svenska kollektivavtal ska få uppdrag av kommunen. 
- Att ett ekologiskt ramverk inkluderas i Strategisk plan och budget, där det bl.a. ingår krav på att eftersträva 100% ekologisk mat till kommunens alla kök.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: