Energi och klimat

Miljöpartiet vill att alla Sveriges kommuner tar ett ökat ansvar inom klimat och energiområdet. I Västra Götalandsregionen borde våra 49 kommuner agera offensivt och vara i framkant inom området och här ska vi gröna spela en aktiv roll att ta initiativ för ett hållbart Sverige.

Därför vill vi:

•    Jobba vidare med den strategiska klimat och energiplan som KF tog under 2013.

•    Arbeta för att uppfylla målet att bli fossilfritt 2030.

•    Vi ser en positiv utveckling av biogasanläggningen och vill att kommunen stöder vidare utveckling av den så att vi i framtiden kan köra vårt matavfall från hushållen dit och minimera transporten på väg.

•    Att Lidköping som är en solrik kommun ska satsa på solceller på taken på alla offentliga byggnader där det är möjligt. Även möjligheten att installera solfångare där det är lämpligt ska utredas.

•    Att kommunens energirådgivare ska utveckla rådgivningen med anledning av det nya solcellsstödet(30% av kostnaden) som kan sökas av privatpersoner från 2018-

2020.

•    Att försvarsmaktens nuvarande riktlinjer för begränsning av vindkraftverk prövas.

•    De internationella 17 miljömålen ska införlivas i vår kommunala miljöplan och tillsammans med de redan befintliga nationella miljömålen utgöra grund för det fortsatta klimat och miljöarbetet.

•    Att fjärrvärmeverket ska behållas i kommunens ägo för största möjliga insyn i driften och för att säkerställa att nödvändiga miljöförbättrande åtgärder görs. Fler provtagningar på rökgasutsläppen bör genomföras per år.På sikt vill vi

att sopförbränningen fasas ut och ersätts av förnyelsebar energi. Som t.ex. en solcellspark.

•    Vi välkomnar det nya sopsorteringssystemet och kommer att verka för att det blir så bra som möjligt.

•    Att kollektivtrafiken ska byggas ut och bättre anpassas till de tider folk vill åka, vilket innebär utökning av kvällsturer till kl. 22.00 och helgtrafik.

•    Minska trafiken i Lidköpings innerstad, framförallt genom att erbjuda parkering vid arenan och därifrån bussar till D.L.G. och centrum vid rusningstider.Men även genom gratis cykelpooler vid resecentrum och fler platser i staden liknande som finns i Göteborg.

•    Att pendeltiden till Göteborg minskas till ca. 1timme, genom att ev. förskottera utbyggnaden av triangelspåret i Håkantorp.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: