Energi och klimat

Lyssna

Miljöpartiet vill att alla Sveriges kommuner tar ett ökat ansvar inom klimat och energiområdet. I Västra Götalandsregionen borde våra 49 kommuner agera offensivt och vara i framkant inom området och här ska vi gröna spela en aktiv roll att ta initiativ för ett hållbart Sverige.

Vi vill:
- Jobba vidare med den strategiska klimat och energiplan som KF tog under 2013. - Att energi- och klimatutskottet ska permanentas och utökas till 5 personer. 
- Inrätta ett miljö och klimatråd för att snabba på arbetet med att nå klimatmålen. 
- Målet bör vara ett fossilfritt Lidköping 2030 istället för 2050. 
- Vi ser en positiv utveckling av biogasanläggningen och vill arbeta för att ett nytt statligt stöd införs för att stärka biogasproduktionen och andra fossilfria energikällor. 
- Att Lidköping som är en solrik kommun ska satsa på solceller på taken på alla offentliga byggnader där det är möjligt. Även möjligheten att installera solfångare där det är lämpligt ska utredas. 
- Att försvarsmaktens nuvarande riktlinjer för begränsning av vindkraftverk prövas. 
- Att Lidköpings kommun kan gå in i vindkraftsprojekt på andra orter, men även inom kommunen där så är möjligt. 
- Miljöstrategisk plan bör utformas med utgångspunkt från de nationella miljömålen där vi även kopplar ihop det med upphandling av ekologisk och mer vegetarisk mat som är mer klimatsmart. 
- Att fjärrvärmeverket ska behållas i kommunens ägo för största möjliga insyn i driften och för att säkerställa att nödvändiga miljöförbättrande åtgärder görs. På sikt vill vi att sopförbränningen fasas ut och ersätts av förnyelsebar energi. Vi stöder bildandet av ett energibolag där även Teknisk service nuvarande ansvarsområden ingår. 
- Vi välkomnar det nya sopsorteringssystemet och kommer att verka för att det blir så bra som möjligt. 
- Att kollektivtrafiken ska byggas ut och bättre anpassas till de tider folk vill åka, vilket innebär utökning av kvällsturer till kl. 22.00 och helgtrafik. 
- Att pendeltiden till Göteborg minskas till cirka en timma genom att ev. förskottera utbyggnaden av triangelspåret i Håkantorp. 
- Att godstrafiken ökar på järnvägen istället för på bilvägarna. 
- Bilismen bör minska i centrum till förmån för cyklisterna. Därför vill vi göra en cykelpool liknande den som finns i Göteborg. Den skulle kunna ligga bakom rådhuset på nuvarande bilparkering. Även en bilpool skulle vara intressant, t.ex. i den nya hamnstaden. En långtidsparkering i närheten av resecentrum där man kan ställa bilen en vecka vore önskvärt. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: