Folkhälsa

Kommunen ska verka starkt för en god och jämlik hälsa. Detta är ett långsiktigt arbete. Ett förebyggande arbete är ur alla aspekter det mest lönsamma för både individer och samhället. Innan politiska beslut fattas bör man analysera hälsoeffekter.

Vi vill:
- Att kommunen bibehåller och utvecklar förutsättningarna för idrott, motion och friluftsliv då dessa områden har stor effekt på människors välbefinnande. 
- Att kommunen kartlägger de faktorer i Lidköping som kan bidra till ohälsa och vidtar åtgärder för att eliminera dessa. Se även under rubriken. ̈ Miljö och naturvård ̈.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Folkhälsa

Satsning på folkhälsa är en investering för framtiden då det förebygger sjukdom och ger människor ökad livskvalitet. Det är grunden för en stark region.

Läs mer

Att minska sociala och ekonomiska klyftor mellan människor är en del i arbetet för bättre folkhälsa, liksom att satsa på tidiga insatser för barn och unga i olika svåra situationer. Fysisk aktivitet på recept, FAR, är en godkänd behandlingsmetod i Västra Götaland, men arbetet behöver utvecklas och få en bättre uppföljning.

 

Folkhälsoarbetet är allas vårt gemensamma ansvar i en värld där vi bryr oss om varandra. Folkhälsoarbetets förebyggande funktion är ett viktigt och förenande ansvar mellan alla som jobbar inom regionens verksamheter, oavsett om det handlar om regionutveckling eller hälso- och sjukvård.

 

Regionen har antagit en handlingsplan för jämlik hälsa som både region och kommuner ska arbeta utifrån. Här kan vi också öka samverkan med den sociala ekonomin. Den psykiska ohälsan och det suicidpreventiva arbetet är områden med stor förbättringspotential. Därför bör regionutvecklings- och hälso- och sjukvårdsnämnderna få särskilda utvecklingsuppdrag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: