Hälsa är livsviktigt.

Friskvård är en prioriterad fråga.

Det är en viktig prioriterad fråga att vi i Lidköping politiskt prioriterar att medborgare /  invånare i Lidköping underlättas att bibehålla hälsa alternativt stöds att nå en bättre hälsa. 

 Det är viktigt att alla nämnder och förvaltningar medverkar till detta 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: