Integration

Alla människor måste ges en chans att komma in i samhället.

Vi vill: 
- Ta ett aktivt och medmänskligt ansvar för ensamkommande flyktingbarn. 
- På ett bättre sätt ta tillvara på kompetensen hos flyktingar och invandrare. 
- Integrationsarbetet ska vara högt prioriterat i kommunen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: