Internationellt arbete

Lyssna

Vi vill
- Vi vill behålla och utveckla det internationella utbyte och deltagande i nätverk för fred och demokrati som finns idag. Vänortsarbetet ska fortsätta och nya vänorter ev. läggas till. 
- Vi vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling, genom projekt, nätverk och samarbeten. 
- Det internationella samarbetet ska styras av en internationell strateg.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: