Internationellt arbete

Vi vill behålla och utveckla det internationella utbyte och deltagande i nätverk för fred och demokrati som finns idag. Vänortsarbetet ska fortsätta och nya vänorter ev. läggas till.

Vi vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling, genom projekt, nätverk och samarbeten.

Det internationella samarbetet ska styras av en internationell strateg.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: