Tänk om

Tänk om

Tänk om vi bygger ett hållbart och rättvist samhälle?


När samhället skakas om och människor förlorar både försörjning och trygghet så behöver vi stå
starka. Det är mycket som har förändrats. Att rädda liv, hälsa och ekonomi kräver akuta insatser,
och världen efter corona kommer inte vara densamma som innan.
Men vi behöver också tänka om.
Corona-krisen har satt strålkastarljuset på många brister i vårt samhälle. Många människor
kommer att ha drabbats hårt av sjukdom och arbetslöshet och vårt samhälle behöver bli bättre på
att möta och förebygga kriser.
Den gröna ideologin utgår från att människor tillsammans vill och kan ta ansvar för sig själva och
för varandra. Vi vill bygga ett hållbart samhälle, med öppenhet och respekt för varandra, där alla
har en plats och kan bidra i gemenskap med andra. När vi är sjuka eller arbetslösa ska vi kunna
lita på att få den hjälp vi behöver, och när vi är friska och har det gott ställt hjälper vi de som har
det svårare.
När vi hjälps åt kan vi förändra samhället i grunden. Och det vill vi bjuda in fler att prata om.
Om hur vi i spåren av corona tänker om och tänker till. Om hur vi jämnar ut klyftor och bygger ett
rättvist samhälle som klarar klimatet.
Med det här konceptet öppnar vi för hopp och nyfikenhet på en ny värld.
Tänk om…?

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter