Kultur och Fritid

Kulturen är det som binder samman olika grupper och individer i samhället. Kulturen skapar kreativitet och leder till samhällsutveckling och höjd livskvalitet. Kultur och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla samhällsgrupper oavsett ålder, kön, ekonomi eller funktionsnedsättning.

Vi vill:

•    Att kommunen arbetar för ökad tillgänglighet i fritids och friluftsliv för de som har funktionsnedsättningar.

•    Att Sockerbrukets ungdomsverksamhet prioriteras så att den blir mer attraktiv och tillgänglig.

•    Att kommunen satsar på breddidrott.

•    Att badhuset flyttas till Framnäs och byggs med rehabbassäng och 50metersbassäng.

•    Att Folkets hus får vara kvar och att kommunen ger bidrag till drift och nödvändiga investeringar.

•    Att föreningar med barn och ungdomsverksamhet får de bidrag de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet och låta alla intresserade vara med. Dessa föreningar som drivs av ideella krafter gör en stor samhällsinsats och förtjänar allt stöd

de kan få. En förutsättning för att få bidrag ska vara att man kan visa ett etiskt förhållningssätt.

•    Att Biblioteket får fortsatt stöd i sin verksamhet som en mittpunkt för läsning och kultur i Lidköping. Bokbussen har också en oumbärlig funktion.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: