Kultur och Fritid

Lyssna

Kulturen är det som binder samman olika grupper och individer i samhället. Kulturen skapar kreativitet och leder till samhällsutveckling och höjd livskvalitet. Kultur och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla samhällsgrupper oavsett ålder, kön, ekonomi eller funktionsnedsättning.

Vi vill: 
- Att kommunen arbetar för ökad tillgänglighet i fritids och friluftsliv för de som har funktionsnedsättningar. 
- Att kommunen satsar på breddidrott.
- Att Sockerbrukets ungdomsverksamhet ska utöka sina öppettider. 
- Att badhuset renoveras efter den modell vi redan har med rehab-bassäng och träningslokal. 
- Att Folkets hus får vara kvar och att kommunen ger bidrag till drift och nödvändiga investeringar. 
- Att föreningar med barn och ungdomsverksamhet får de bidrag de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet och låta alla intresserade vara med. Dessa föreningar som drivs av ideella krafter gör en stor samhällsinsats och förtjänar allt stöd de kan få.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: