Landsbygdsutveckling

Lyssna

Ett fungerande samspel mellan stad och landsbygd är nödvändigt för bådas utveckling.

Vi vill: 
- Att de allmänna kommunikationerna utvecklas tillsammans med de omkringliggande kommunerna, så att det blir ett ekonomiskt och tidsbesparande alternativ att ta buss eller tåg till arbete och fritidsysselsättningar. 
- Att de mindre orterna i kommunen får behålla sin service, vård och skola. 
- Att mötesplatser för ungdomar inrättas även på mindre orter. 
- Att småskaligt företagande på landsbygden uppmuntras. 
- Att närproducerad och ekologisk mat upphandlas i första hand vid inköp till kommunens kök, så att små jordbruk kan leva kvar och onödigt långa transporter undvikas. 
- Starta upp Bondens marknad på torget i Lidköping.
- Att satsningar på förnybara energikällor med lokalt andelsägande underlättas. 
- Vi vill också medverka till att planerna på en stadsnära bondgård på kommunens fastighet i Råda blir verklighet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: