Landsbygdsutveckling

Ett fungerande samspel mellan stad och landsbygd är nödvändigt för bådas utveckling.

Därför vill vi:

•    Att de allmänna kommunikationerna utvecklas tillsammans med de omkringliggande kommunerna, så att det blir ett ekonomiskt och tidsbesparande alternativ att ta buss eller tåg till arbete och fritidsysselsättningar.

•    Att de mindre orterna i kommunen får behålla sin service, vård och skola.

•    Att mötesplatser för ungdomar inrättas även på mindre orter.

•    Att småskaligt företagande på landsbygden uppmuntras.

•    Att närproducerad och ekologisk mat upphandlas i första hand vid inköp till kommunens kök, så att små jordbruk kan leva kvar och onödigt långa transporter undvikas.

•    Starta upp Bondens marknad på torget i Lidköping.

•    Att satsningar på förnybara energikällor med lokalt andelsägande underlättas. T.ex. solelsparker.

•    Att kommunen fortsätter att ge stöd till Stadsnära Lantgård.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: