Ekonomi

Miljöpartiets arbete för långsiktig hållbarhet är vår ekonomiska politik. Ordet ekonomi betyder  fritt översatt att hushålla med resurser. Vi förordar en cirkulär ekonomi som innebär ett ekonomiskt system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet.  Vad som görs i kommunen påverkar också människor och miljö i vår omvärld, när vi  agerar lokalt måste vi också tänka globalt. 

Vi vill att:

– Kommunens budget skall genomsyra den miljömässiga och sociala hållbarheten i kommunen.
– Kommunens kapital i aktier och fonder samt avkastning  skall i första hand användas till att genomföra hållbara investeringar som t.ex. nytt reningsverk.
– Kommunen utifrån ett socioekonomiskt perspektiv prioriterar arbetet med att  stödja och hjälpa utsatta barn och familjer i samarbete med ideella organisationer.
– Vid byggandet av kommunala lokaler skall minst 1% av budgeten gå till konstnärlig utsmyckning.
– Endast företag med avtal/förmåner i nivå med svenska kollektivavtal ska få  uppdrag av kommunen.
– Ett ekologiskt ramverk inkluderas i Strategisk plan och budget, där det bl.a. ingår  krav på att eftersträva 100% ekologisk mat till kommunens alla kök.
– 100% av kommunens medel skall fördelas jämnt över könen.
– Integrationsarbetet måste utvecklas genom ökade resurser till modersmålsenheten, satsning på språk Café, lättförståelig samhällsinformation, hyr en svensk.
– Att en del av kommunens budget skall gå till en tjänst som “Integrationssamordnare” och en samordnare som arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Nyheter på Ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter