Folkhälsa

Folkhälsa

Idag finns stora hälsoskillnader i befolkningen. Beroende på vart i Sverige du bor, vart i världen du är född och vilken utbildningsnivå du har avgör risken för att drabbas av sjukdomar. Många gånger får kvinnor sämre vård och behandling än män, vilket är oacceptabelt. Kommunen skall verka för en god, jämställd och jämlik hälsa. Detta är ett långsiktigt arbete. Ett förebyggande arbete är ut alla aspekter det mest lönsamma för både individer och samhället. Innan politiska beslut fattas bör man analysera hälsoeffekter. 

Vi vill:

– Att kommunen verkar för hälsa för både kropp och själ. Den psykiska ohälsan ökar i samhället, oavsett om någon drabbas av stress eller lider av en svårare diagnos skall hjälp snabbt finnas att få.
– Att kommunen ökar satsningen på elevhälsan.
– Att kommunen fortsätter erbjuda och stödja grön rehabilitering.
– Att kommunen kartlägger de faktorer i Lidköping som kan bidra till ohälsa och vidtar åtgärder för att eliminera dessa t.ex. dålig luft i skolan och vattenkvalité.
– Att kommunen satsar ännu mer på förebyggande arbete så att det viktiga folkhälsomålet att fler ska gå ur gymnasiet med godkänd betyg ska bli verklighet.
– Att kommunen bibehåller och utvecklar förutsättningarna för idrott, motion och friluftsliv då dessa områden har stor effekt på människors välbefinnande.
– Att kommunen säkrar så att det finns tillräckligt med personal inom äldrevården. Vilket kräver goda arbetsförhållanden och en bra lön. Det är också viktigt att fler ungdomar söker sig till utbildningar inom vården.
– Att kommunen ska stimulera fler ungdomar att söka sig till utbildningar inom vården.
Inleda projekt för sänkt arbetstid med bibehållen lön inom t.ex. äldreomsorg och barnomsorg.
– Att kommunen behåller de stadsnära skogarna och bevarar grönområden då dessa är viktiga rekreationsområden som bidrar till en god folkhälsa.
– Att kommunen ska stimulera till fler mötesplatser för äldre i naturen.
– Att det ges mer resurser till aktivitetsstöd för människor med olika funktionsnedsättningar.

 

Nyheter på Folkhälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter