Integration

Integration

Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri rörlighet borde vara en mänsklig rättighet.

Människor som kommer till Sverige ska snabbt få kontakt med skola, vård och arbetsmarknad. Tidigare erfarenheter, vare sig det är utländsk utbildning, arbetslivserfarenhet eller språkkunskaper, ska också kunna tillgodoräknas i Sverige. Staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att människor som kommer till Sverige ska få en bra start i landet. 

Lidköpings Kommun ska ha en Integrationsplan/Handlingsplan med strategier baserade på de utmaningar som identifieras i Kommunen. Planen ska bidra till att stärka nyanlända barn, ungdomar och vuxnas möjligheter till etablering i samhället. Syftet är också att stärka integrationen i kommunen, motverka risken för utanförskap och segregation.

En Integrationssamordnare behövs i kommunen för att ha en övergripande bild och ansvar för Integration i alla sina delar: Individ, Kommunen, Näringslivet

Olika Samverkansgrupper behöver startas och eller utvecklas av Integrations samordnare med följande verksamheter:

Mellan skola, föreningsliv, arbetsliv och näringslivet.
Mellan Arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten och Fritidsgårdar.
Yrkesnätverk – mötesplats för att träffa yrkesmentorer eller arbetsgivare i behov av personal. Arenor för nyanlända och näringslivet att mötas Stödja näringslivet i integrationsarbete.
Med följande innehåll:

Entreprenörskaps Vägledning – inför att starta eget företag.
Matchnings Nätverk – Systematiskt arbete med företagsbesök. Tidig kartläggning av kompetenser och möjlighet av att kunna validera tidigare utbildningar och yrkeserfarenhet.
Utöka och utveckla informationen om Integration i kommunen på kommunens hemsida.
Kommunen ska stödja språkkaféer och olika initiativ och föreningar som bidrar för språkutveckling och integration

 

Nyheter på Integration

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter