Landsbygd

Landsbygd

Ett fungerande samspel mellan stad och landsbygd är nödvändigt för bådas utveckling. Koldioxidutsläpp från livsmedelsproduktion och transporter påverkar ju också vår kommande koldioxidbudget.

Vi vill att:

– Stad och landsbygd i kommunen ska erbjuda likvärdig skola och samhällsservice.
– Byggnation av nya bostäder på små orter ska planeras för.
– Mötesplatser för unga ska skapas och utvecklas även på små orter.
-Småskaligt företagande på landsbygden uppmuntras
-Närproducerade, ekologiska jordbruksprodukter bör upphandlas i första hand vid inköp till kommunens kök. Det kommer bli extra viktigt när transportkostnader ökar mycket.
– Bondens marknad ska startas upp på torget.
– Kommunen ska ge fortsatt stöd till Stadsnära lantgård så att verksamheten kan utvecklas.
– Kollektivtrafiken till småorter i kommunen måste ökas och omfatta senare kvälls och helgturer. En samverkan mellan de externa handelsplatserna måste också ske genom att se över busslinjer,gång och cykelvägar.
– Kommunen ska bidra mer aktivt till Kinnekullebanans utveckling.
– Cykelbanor skapas mellan våra landsbygdsorter och tätorten t.ex. Mellby,Gillstad,Örslösa m.fl. ska bli verklighet snarast. En cykelbana utredare skall anställas.
– Satsningar på förnybara energikällor med lokalt andelsägande skall underlättas t.ex.  solcellsparker.
– Stödja ungdomars möjlighet att utbilda sig inom lantbruket och att SYV på högstadieskolorna informerar om detta.

Nyheter på Landsbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter