Sjöfart

Sjöfart

Genom flytt av verksamheten i Västra hamnen till den Östra hamnen slipper vi äntligen kolhögarna där och området frigörs för en mindre hamn för djupgående segelbåtar och turbåtar. Enligt ett detaljerat ,väl utformat medborgarförslag skulle detta vara fullt möjligt. MP stöder det förslaget då det då det blir en möjlighet för turister och Linköpingsbor att komma ut på sjön.Turbåtar skulle kunna trafikera t.ex. Lidköping- Läckö- Hellekis. Dessutom blir det en attraktiv plats att besöka i slutet av Torggatans förlängning.

Gällande ombyggnaden av Östra hamnen ser vi positivt på att det ger utrymme för ökad kapacitet för sjöfarten. Hamnområdet bör ge plats för järnvägsspår som en förberedelse för framtida godstrafik på Kinnekullebanan.

Nyheter på Sjöfart

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter