Skolan

Vi vill:

•    Att barn och vuxna i förskole och skolmiljön ges utbildning i Barnkonventionen.

•    Att alla pedagoger inom skola och förskola erbjuds kompetenshöjande utbildning gällande neuropsykriatiska funktionshinder eftersom dessa tenderar att öka.

•    Att skolans samarbete med gymnasiet utvecklas, för att underlätta elevernas val och undvika kunskapsluckor som omöjliggör lyckade gymnasiestudier.

•    Att skolan har ett stort kulturellt utbud som teaterbesök, konsertbesök, studieresor,

utflykter och att dessa bekostas av kommunen.

•    Att Musikskolan ska få större resurser för att fler barn ska få möjlighet att spela ett

instrument, gärna på schemalagd skoltid.

•    Öka mängden ekologisk och närproducerad mat i skolan till 100% Säsongsbetonad mat kan underlätta för det. I de fall man importerar från tredje världen ska rättvisemärkt och ekologiskt väljas.

•    Arbeta för en giftfri och förbättrad miljö för våra barn i förskola och skola.

•    Satsa mer på TSI och utvärdering av dessa insatser.

•    Införa FMS även på högstadieskolorna.

Nyheter på Skolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter