Sjöfarten

Lyssna

Sjöfarten är viktig för Lidköping och den bör främjas genom krav på region och riksdag att ta nödvändiga beslut för om och nybyggnad av slussarna vid Göta Älv.

Vi vill: 
- Att nya broar anpassas efter sjöfarten. 
- Att hamninfrastrukturen utvecklas så att anslutnings- och omlastningskapaciteten stärks utifrån ett miljöriktigt sätt. 
- Att Lidköpings hamn ska kunna ta emot avfall och latrin från fartyg som trafikerar Vänern.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: