Utbildning, gymnasieskolan och komvux

Lyssna

I kommunens gymnasieskola De la Gardie, skall finnas möjlighet att läsa de nationella programmen. Utrymme för olika utbildningsprofiler som syftar till ett hållbart samhälle, främjar kultur eller internationellt arbete måste ges. Utbildningen bör knytas närmre till forskning. Ett sätt är att inrätta karriärstjänster i form av förstelärare och lektorer. Verksamheten ska ha en tydlig miljöprofil. Bättre hjälp att hitta praktikplatser för de som behöver det ska ges. Samarbetet med grundskolan bör utvidgas för att undvika kunskapsluckor och bättre kunna förutse behovet av extra stöd. Socioekonomiska konsekvenser bör beaktas vid fastställandet av budget. En enda elev som hamnar i utanförskap kan kosta samhället upp till en miljard och orsaka onödigt lidande.

Vi vill: 
- Att förebyggande hälsovård bör få större resurser. 
- Att nuvarande lärartäthet ska bibehållas eller öka. Vid behov ska 2 pedagoger finnas i klassrummet. 
- Att kommunen bör vara restriktiv med tillstånd till friskolor för att inte splittra de resurser som finns. Större insyn i friskolorna är önskvärt. 
- Att vuxenutbildningen i Lidköping är omfattande och tar emot elever från flera andra kommuner. 
- SFI bör fortsätta på Campus. Vi ser en fortsättning med den inriktning som finns. 
- KY- utbildning inom miljövård och miljöteknik är önskvärt. Möjligheten att komplettera sina betyg måste finnas kvar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: