Vård och omsorg

Lyssna

Miljöpartiet anser att utvecklingen av vård och omsorg inom Sveriges kommuner är högt prioriterat. Alla ska oavsett sjuklighet kunna upprätthålla ett högt levnadsvärde och autonomi. Det är viktigt för oss att självbestämmandet sätts i framkant i planeringen av den vård och omsorg som den enskilde behöver. Här vill vi gröna verka för att kommunerna tar sitt ansvar och planerar för att allt fler blir äldre och lever längre, samt vill ha sin rätt att bestämma över hur hjälpen skall utformas. Vi vill ha ett samhälle där alla känner sig sedda och behövda oavsett form av funktionshinder och behov.

Vi vill: 
- Verka för att strategiska äldreomsorgsplaner utvecklas, alla ska ha rätt att välja mellan äldreboende eller att bo kvar hemma. 
- Att integritet och respekt för människan ska prägla vården, omsorgen och det sociala arbetet. 
- Garantera alla i kommunen en skälig levnadsnivå. 
- Att ta emot försörjningsstöd ska inte behöva upplevas som förnedrande. 
- Att barn och familjer i kris ska få ett starkare stöd så att onödiga omhändertagande kan undvikas. 
- Att kommunens förebyggande arbete mot droger skall utvecklas. Aktiva åtgärder för att stoppa nyrekrytering av missbrukare måste sättas in. Ökad satsning på information mot droger i skolan bör göras. 
- Alla som har behov av missbruksvård måste få det. 
- Att försök med sänkt arbetstid till 35 timmar inom vård- och omsorg skall genomföras. 
- Att äldrevården och den sociala omsorgen skall skötas huvudsakligen av kommunen. Samtidigt ser vi positivt på kooperativa och andra alternativa, icke vinstdrivande lösningar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: