Avfall

Vi vill sträva efter en hållbar avfallshantering med en miljövänlig behandling av organiskt avfall genom rötning som garanterar både energiåtervinning (biogas) samt återvinning av näringsämnen (gödsel). Vi kommer att uppmuntra till attraktivare och mer användarvänliga återvinningsstationer så att samlingsgraden av återvinningsbara förpackningar ökar. Vi vill gärna se att det finns möjligheter till återbruk av möbler och dylikt vid ÅVC.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: