Frågan om byskolorna avgörs i fullmäktige på onsdag 7 december

Frågan om byskolorna avgörs i fullmäktige på onsdag 7 december

På onsdag 7 december kl 19 är det fullmäktige-möte på Folkets hus i Lilla Edet. Som punkt 12 på dagordningen är ärendet ”Skolstruktur och kvalitetshöjning i Lilla Edets kommun”. Det vill säga då avgörs ifall ”byskolorna” ska öppnas igen eller förbli stängda.
Beslutet att stänga skolorna togs tidigare i utbildningsnämnden, vilket det aldrig borde ha gjort (enligt dom i förvaltningsrätten), med tanke på att beslutet är av stor vikt för hela kommunen. Därför kommer det avgörande beslutet nu istället fattas i kommunfullmäktige.

Vi i miljöpartiet anser att byskolorna behövs för att landsbygden ska fortsätta vara attraktiv, och att skolorna ska öppnas igen möjligaste mån. Detta går så klart inte att göra över en natt, i och med att förändringen redan är gjord. Men vårt förslag tillsammans med C, M och KD, är att det upprättas en plan för när och hur skolorna kan öppnas på nytt.

Andra ärenden under fullmäktige är bland annat ändringar av taxor och avgifter.

 

http://lillaedet.se/…/sammantradekommunfullmaktige.4897.html

 

/Kenny Stolpe, ledamot i utbildningsnämnden, Miljöpartiet Lilla Edet

Läs även mer på vår facebook-sida: 

https://www.facebook.com/mp.lillaedet/

 

Relaterade nyheter

Södermanland, 6 juli 2022

Linus Lakso om kärnkraft, Sveriges radio P4 Sörmland

Västmanland, 5 juli 2022

Regional valkompass

Södermanland, 5 juli 2022

Vi har inte råd att gå miste om mer personal

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter