Levande landsbygd

Lilla Edets kommun har varit befolkat sedan 1100- talet och vi vill hålla vår historiska landsbygd levande.

Vi i MP Lilla Edet vill ha en levande landsbygd som erbjuder invånarna attraktiva livsmiljöer där vi har närhet till frilufsliv och rekreation.

I Lilla Edet har vi en fin natur med bra möjlighet till ett rikt frilufsliv då vi har flera vandringsleder, många sportföreningar samt Göta Älv som erbjuder bra fiskevatten.

Men vi skulle gärna se mer lokala naturliga mötesplatser för invånarna i kommunen.

Landsbygden spelar en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom satsningar på förnybar energi och lokal matproduktion.

Förnybar energi, energi effektivisering och andra gröna lösningar är bland de snabbast växande sektorerna idag. En energiomställning skapar många nya jobb samtidigt som det utvecklar nya företag och ny teknik. Lokala producenter ska lyftas fram.

För att bidra till landsbygdens attraktionskraft, främja inflyttning och besöksnäringen, ska vi satsa bland annat på lokala mötesplatser, vårt historiska arv och dess tillgångar,en bra och hållbar barn/skolomsorg.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: