Avfall

Vi vill sträva efter en hållbar avfallshantering med en miljövänlig behandling av organiskt avfall genom rötning som garanterar både energiåtervinning (biogas) samt återvinning av näringsämnen (gödsel).
Vi kommer att uppmuntra till attraktivare och mer användarvänliga återvinningsstationer så att samlingsgraden av återvinningsbara förpackningar ökar. Vi vill gärna se att det finns möjligheter till återbruk av möbler och dylikt vid ÅVC.

 

 

Nyheter på Avfall

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter