Skredrisk Göta Älvdalen

Skredrisk Göta Älvdalen

Då vi bor i Göta Älvdalen så anser vi i MP Lilla Edet att det är mycket viktigt att lyfta fram skredrisken.
I och med att klimatet förändras så förändras förutsättningarna i miljön och för oss som bor i Göta Älvdalen är skredrisken ett stort problem.
Vi i MP Lilla Edet jobbar för att staten skall ta alla kostnader för stabiliseringen i Göta Älvdalen.

Vill du läsa mer:

http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/Gota%20alvutredningen/GAU_slutrapport_del1.pdf

http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/Gota%20alvutredningen/GAU_slutrapport_del2.pdf

http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/Gota%20alvutredningen/GAU_slutrapport_del3.pdf

Nyheter på Skredrisk Göta Älvdalen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter