Skredrisk Göta Älvdalen

Då vi bor i Göta Älvdalen så anser vi i MP Lilla Edet att det är mycket viktigt att lyfta fram skredrisken. I och med att klimatet förändras så förändras förutsättningarna i miljön och för oss som bor i Göta Älvdalen är skredrisken ett stort problem. Vi i MP Lilla Edet jobbar för att staten skall ta alla kostnader för stabiliseringen i Göta Älvdalen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: