Ljusdal

Vi värnar om skogen och den biologiska mångfalden Vi vill att all avverkning av träd som är äldre än 120 år i kommunens skogar omedelbart upphör tills en ny skogspolicy har antagits.
Våra prioriteringar

Ekonomi.

Det är svårt att få tillräckliga resurser till en trygg välfärd.

Energi och klimat.

Världen, Sverige och Ljusdal måste ställa om till en långsiktig hållbar livsstil.

Skola och utbildning.

I skolan ska alla barn och elever bli sedda och hörda. Varje barn har rätt till de resurser eleven behöver.

Äldreomsorg.

De som behöver omsorg ska mötas av värme och empati och få den hjälp de behöver.

Miljöpartiet Ljusdal

Kontakt