Ljusdal

Med helhetssyn och långsiktig planering kan Ljusdal lotsas in i en hållbar framtid med minskade klyftor, aktivt miljö- och klimattänkande och tillräckliga resurser till skola och omsorg.

På Facebook kan du läsa mer om oss

För mer information angående medlemskap se medlemswebb

Ljusdals tre toppnamn Kristoffer Kavallin, Lena Svahn och Kristoffer Hansson
Våra prioriteringar

Ekonomi.

Det är svårt att få tillräckliga resurser till en trygg välfärd.

Energi och klimat.

Världen, Sverige och Ljusdal måste ställa om till en långsiktig hållbar livsstil.

Skola och utbildning.

I skolan ska alla barn och elever bli sedda och hörda. Varje barn har rätt till de resurser eleven behöver.

Äldreomsorg.

De som behöver omsorg ska mötas av värme och empati och få den hjälp de behöver.

Miljöpartiet Ljusdal

Kontakt