Ljusdal

Miljöpartiet i Ljusdal (MP) är just nu ett skadat parti. Våra två ordinarie representanter i kommunfullmäktiga har hoppat av partiet men säger att de avser att behålla sina platser. Då blir MP helt utan representation i kommunens högsta beslutande organ.Det finns kraft kvar i partiet och det sjuder av aktivitetslusta inför framtiden men mycket behöver vridas och vändas på i denna nya situation.

Våra ersättare i kommunfullmäktige Kristoffer Kavallin och Karin Jansson står beredda att agera och övriga miljöpartister som har platser i nämnder och styrelser är aktiva.

Självklart vill vi skärpa klimatarbetet där kommunen har mycket att ta tag i.

Vi har stort fokus på den biologiska mångfalden samt artutrotningen och vill att kommunen ska vara föregångare för ett hållbart skogsbruk i kommunens egen skog.

Vi värnar strandskyddet och andra livsviktiga ekologiska frågor.

Vi tänker motarbeta att en centraliseringsvåg än en gång ska drabba kommunen.

Vi värnar de kommunala verksamheterna i våra mindre orter som t ex Loos, Ramsjö och Tallåsen.

Vi anser inte att det går att spara vidare på de äldre eller de utsatta. Vi försöker tillförsäkra nog med medel för att det inte ska ske.

I vilka former vi kan satsa på dessa politikområden och annan grön politik är en viktig diskussion som vi miljöpartister är mitt uppe i.Vår medlemsskara har plötsligt börjat växa och vi välkomnar flera som vill föra de gröna tankarna in i politiken.

På Facebook kan du läsa mer om oss

För mer information angående medlemskap se medlemswebb

Vi värnar om skogen och den biologiska mångfalden Vi vill att all avverkning av träd som är äldre än 120 år i kommunens skogar omedelbart upphör tills en ny skogspolicy har antagits.
Våra prioriteringar

Ekonomi.

Det är svårt att få tillräckliga resurser till en trygg välfärd.

Energi och klimat.

Världen, Sverige och Ljusdal måste ställa om till en långsiktig hållbar livsstil.

Skola och utbildning.

I skolan ska alla barn och elever bli sedda och hörda. Varje barn har rätt till de resurser eleven behöver.

Äldreomsorg.

De som behöver omsorg ska mötas av värme och empati och få den hjälp de behöver.

Miljöpartiet Ljusdal

Kontakt