Skola

De senaste åren har antalet barn i kommunen ökat. Nu är det dags att satsa mer på kvalitet i skolan. Barn och ungdomar ska få viljan och redskapen att lära och utvecklas genom livet. Barn ska lära sig att läsa, skriva, räkna, skapa och delta i samhället. Det finns inte lyckade och misslyckade barn – alla har rätt att lyckas och utvecklas.

Miljöpartiet vill

  • Öka idrott och rörelse i skolan, för att främja studieresultat och folkhälsa. Gärna i samarbete med lokala idrotts- och friluftsföreningar.
  • Införa lektorstjänster på skolorna, för att stärka kvaliteten i skolan.
  • Rusta Vasaskolans utemiljö.

Fördjupning i ämnet Barn och skola

Under den senaste mandatperioden har skolresultaten glädjande nog stigit i Ludvika. Nu gäller det att ytterliga utveckla skolans kvalitet för att hålla i den positiva trenden.

Många elever har särskilda behov, och skulle behöva extra stöd för att klara skolan. Denna grupp har kommit lite i skymundan, och vi tycker nu det är en högt prioriterad fråga att erbjuda särskilt stöd till barn med särskilda behov.  Det finns inte lyckade och misslyckade barn – alla har rätt att lyckas och utvecklas.

Forskningen visar att daglig idrott i skolan gynnar skolresultaten, särskilt för pojkar. Dessutom är det en viktig folkhälsofråga att barn tidigt grundlägger goda vanor. Därför vill vi inför mer idrott och rörelse i skolan. Gärna i samarbete med lokala idrotts- och friluftsföreningar.  

Ett annat sätt att stärka kvalitetsarbetet i skolan är genom att införa lektorstjänster i skolan.

Även skolmiljön är viktig för barns lärande. Vad gäller den psykosociala miljön så vill vi satsa på nolltollerans mot kränkningar i skolan. Vad gäller den fysiska miljön så vill vi satsa på att rusta Vasaskolans utemiljö ordentligt, då vi ser att den skolan har lägre standard på sin utemiljö jämfört med andra skolor.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: