Förskola

De senaste åren har antalet barn i kommunen ökat och därmed antalet platser i förskolan. Nu är det dags att satsa mer på kvalitet i förskolan och skolan. Barn och ungdomar ska få viljan och redskapen att lära och utvecklas genom livet. Barn ska lära sig att läsa, skriva, räkna, skapa och delta i samhället. Det finns inte lyckade och misslyckade barn – alla har rätt att lyckas och utvecklas.

Miljöpartiet vill

  • Ta fram en rekryteringsplan för förskolan och fritids. Dessa verksamheter förtjänar bra bemanning trots avsaknad av utbildade förskolelärare och fritidspedagoger. Införande av icke-pedagogiska tjänster skulle kunna avlasta förskolans personal.
  • Återinföra syskonförtur för att främja arbetsmiljö för både barn och personal.

Fördjupning i ämnet Förskola

De senaste åren har antalet barn i kommunen ökat och därmed har antalet platser i förskolan ökat kraftigt. Ytterligare avdelningar kommer att öppna under de kommande åren. Efter den snabba expansionen av förskolans volym så är det nu viktigt att satsa mer på kvalitet och arbetsmiljö i förskolan.

Det råder idag stor brist på utbildad förskolepersonal. För att råda bot på problemet så behöver arbetsmiljön ses över för att göra yrket mer attraktivt. Rörelsen Förskoleupproret presenterar en rad förslag som de anser skulle göra förskolan bättre. Vi har tagit intryck av en del av de kraven.  Vi vill därför att kommunen tar fram en rekryteringsplan för förskolan, för att se hur dessa verksamheter ska kunna få en bra bemanning trots avsaknad av utbildade förskolepedagoger. I en sådan plan vill vi att man bland annat tittar på möjligheten att införa icke-pedagogiska tjänster, som skulle kunna avlasta ordinarie personal.   

Vi vill också återinföra syskonförtur inom förskolan. Avsaknaden av syskonförtur innebär att många familjer måste hämta och lämna på flera olika förskolor. Det innebär också att man tar en tillfällig plats på en förskola där man egentligen inte vill vara, för att sedan flytta barnen när de får plats på storasyskonets förskola. Det gör att små barn ofta måste ryckas upp och byta förskola, och det gör att omsättningen av barn blir onödigt hög.

Det finns inte lyckade och misslyckade barn – alla har rätt att lyckas och utvecklas.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Förskola