Integration

Vi ser positivt på att Ludvika är ett mångkulturellt samhälle med stark arbetskraftsinvandring och att människor från många delar av världen är med och bidrar i vårt samhälle. Vägen till integration går genom språk och jobb, därför behöver vi satsa mer på SFI och arbetsmarknadsåtgärder. Vi vill ha ett samhälle där alla känner trygghet och där alla får utrymme att själva bestämma hur de vill leva sitt liv.

Miljöpartiet vill

  • Att fler ska komma i jobb eller egen försörjning, för att bryta ojämlikhet och segregation, och för att minska kostnaderna för försörjningsstödet.
  • Att kommunen gör en arbetsmarknadssatsning som riktar sig till arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden.
  • Skapa fler platser på SFI (svenska för invandrare) och erbjuda kvällslektioner, samt individanpassa SFI för de som har svårast att lära sig svenska.
  • Att den som bor i Ludvika ska kunna växa upp och leva i trygghet utan förföljelse på grund av etnicitet, trosuppfattning, könsidentitet, funktionsförmåga eller sexuell läggning.

Vi vill ha ett samhälle som håller ihop och där man respekterar varandra, oavsett härkomst. Vi vill ha ett samhälle där alla känner trygghet och där alla får utrymme att själva bestämma hur de vill leva sitt liv.

Vägen till integration går ofta genom språk och jobb, så därför behöver vi satsa mer på SFI och arbetsmarknadsåtgärder. Vi ser ett behov av fler platser på SFI (svenska för invandrare) och för vissa som redan jobbar eller gör praktik kan det vara nödvändigt med kvällslektioner. Det kan också finnas behov av särskilt anpassad SFI för de som har svårast att lära sig svenska. Vi tycker också att kommunen bör göra en arbetsmarknadssatsning som riktar sig till arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden.

Att fler ska komma i jobb eller egen försörjning är en högt prioriterad fråga under kommande år. Det är viktigt för individerna, och för att bryta utanförskap, ojämlikhet och segregation. Det är också viktigt för att minska kommunens kostnader, så att andra angelägna områden kan tillföras mer medel.

Vägen till integration går genom språk och jobb, därför behöver vi satsa mer på SFI och arbetsmarknadsåtgärder.