Budget för Ludvika kommun 2021

Idag hålls budgetfullmäktige i Ludvika, och Miljöpartiet i Ludvika presenterar ett budgetförslag som innehåller satsningar på skola och barnomsorg.

Idag hålls budgetfullmäktige i Ludvika, och Miljöpartiet i Ludvika presenterar ett budgetförslag som innehåller satsningar på skola och barnomsorg. Vi vill se en ökad bemanning inom barnomsorgen, och vi vill ha mer stöd till barn med särskilda behov i skolan. Vi förslår en utökad budget om fem miljoner respektive tre miljoner, för dessa ändamål.

Utöver detta så vill vi att kommunen anställer en kommunekolog. Förlusten av biologisk mångfald är en av mänsklighetens tuffaste utmaningar, och att kommunen står helt utan den typen av kompetens är oroande.

Vi vill också införa en landsbygdsmiljon, som ska kunna användas till mindre utvecklingsprojekt i Ludvikas byar. Vi tror att en sådan satsning är mer träffsäker än majoritetens satsning på kommundelskontor, då landsbygdsmiljoner kommer kunna gå till sådana satsningar som de boende själva utryckt att de önskar.

Bland investeringarna så vill vi prioritera gång- och cykelvägen längs med Jägarnäsvägen. De boende längs med vägen har fått vänta länge, och det är dessutom skolväg för de barn som bor där, så nu måste den här investeringen komma till skott. Vi vill också prioritera säkra skolvägar i hela kommunen. Det kan handla om belysning eller andra åtgärder som krävs för att barn säkert ska kunna ta sig till skolan. Vi vill också se en belysning längs med gång- och cykelvägen mellan Ludvika och Grängesberg, med en första etapp mellan Ludvika och Gonäs.

Utöver säkra vägar vill vi lyfta Ludvika kommun som besöksort. Vi vill lyfta fram våra friluftsanläggningar och andra besöksmål. Därför förslår vi en årlig pott på en miljon som ska kunna
användas till detta.

För en bättre resurshållning i kommunen lyfter vi fram några områden där vi tror att det finns pengar att hämta. Vi vill se en ökad samverkan med grannkommunen Smedjebacken, här tror vi det finns
stor potential på sikt. Vi håller också fast vid att det går att spara en rejäl slant på billigare it till politiker. I Säter kostar it för politiker 1500 kr per politiker och år, även efter att man gick över till en
helt digital lösning. I Ludvika är den summan cirka 5000 kr per person och år. Billigare fordonspark, ändrad grönyteskötsel och ett digitaliseringsfokus är några av våra andra besparingsförslag.

Miljöpartiet de gröna i Ludvika
Genom Åsa Wikberg, Gruppledare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: