Motion: En hållbar finansförvaltning - uteslut fossila investeringar

Världen är överens om att vi måste hålla den globala uppvärmningen långt under +2 °C. För varje månad som går slås nya värmerekord och årligen blir konsekvenserna av orkaner, skogsbränder och ett förändrat klimat allt tuffare. Klimatkatastrofer slår både direkt mot människor och mot investeringar i till exempel fastigheter och försäkringsbolag. Ska vi lyckas vända denna utveckling är det helt nödvändigt att majoriteten av världens redan upptäckta reserver av kol, olja och gas lämnas kvar i marken.

Världens samlade funna tillgångar av fossila bränslen motsvarar många gånger mer än vad som skulle leda till en uppvärmning på 2 °C. Utvinning av huvuddelen av de tillgångarna får därför aldrig tillåtas.

För att inte bidra till fortsatt utvinning av fossila bränslen så bör inte Ludvika kommun investera i bolag inom fossilbränslebranschen. Att divestera vore både ett viktigt etiskt ställningstagande och ett nödvändigt verktyg för att rikta om ekonomin till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Flera större kommuner och universitet i Sverige har redan valt att utesluta fossila investeringar.

För en hållbar finansförvaltning bör man även se på fler aspekter, t.ex. Svanenmärkta fonder har krav inom vapenförsäljning, tobak, biologisk mångfald, arbetsrätt osv. Finansförvaltningen bör även ställa höga krav inom dessa områden.

Miljöpartiet de gröna i Ludvika yrkar att Ludvika kommun och dess bolag ska:

  1. Utesluta fossila investeringar.
  2. Minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar.
  3. Ha som mål inom finansförvaltningen att den ska bidra positivt till kommunens mål.
  4. Aktivt väljer fonder som uppfyller Svanen märkning eller strängare krav.

För Miljöpartiet de gröna i Ludvika
Aron Knifström

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: