Motion: Inför klimatbokslut för Ludvika kommun

Lyssna

Klimatfrågan är en av våra största utmaningar någonsin, och för att stärka klimatarbetet i Ludvika kommun skulle kommunen behöva genomföra och redovisa mätningar av koldioxidutsläpp som kan följas över tid.

Klimatfrågan är en av våra största utmaningar någonsin, och för att stärka klimatarbetet i Ludvika kommun skulle kommunen behöva genomföra och redovisa mätningar av koldioxidutsläpp som kan följas över tid. Idag har man enbart uppföljning av koldioxidutsläpp från bilresor och energianvändning i kommunorganisationens lokaler, och det ger inte en helhetsbild av klimatläget i kommunen.

Ett mer omfattande klimatbokslut skulle ge en bättre bild av kommunens totala utsläpp. Ett standardiserat sätt att genomföra ett klimatbokslut är att göra som i Region Dalarna och Region Östergötland - att använda GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Genom att välja ett standardiserat sätt kan man enklare följa upp och jämföra. GHG-protokollet är också bra för att det inkluderar både direkta och indirekta utsläpp (Scope 1, 2 och 3 i protokollet). Därför är detta bra sätt att redovisa utsläpp från kommunens egna verksamhet, där kommunen har stor rådighet.

Utöver detta kan det vara värt att i bokslutet lyfta andra perspektiv, t.ex. utsläpp i vårt geografiska område, eller konsumtionsperspektivet (alltså utsläpp från våra kommuninvånare). Här har inte kommun samma rådighet men det finns flera frågor där kommunen kan göra mycket. Ett bra exempel är Göteborg där man tagit fram en rapport för ett fossilfritt Göteborg, där åtgärder bedömts efter kommunens rådighet, kostnad och utsläppsminskning. På så vis kan man se vilka åtgärder man kan genomföra på direkten och enklare lägga upp en plan.

Ett klimatbokslut är en nulägesbild men säger inget om hur snabbt vi måste sänka utsläppen för att uppnå målen. Det skulle dock en koldioxidbudget göra som Miljöpartiet motionerat om tidigare.

Miljöpartiet de gröna i Ludvika yrkar att
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra ett klimatbokslut för 2020.

 

För Miljöpartiet de gröna i Ludvika
Aron Knifström

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: