Motion om inrättande av skolråd

Ludvika kommun har, som en del av dialogen mellan kommun och medborgare, en rad olika rådgivande organ. Inom dessa församlingar träffas olika aktörer från civilsamhället, kommunrepresentanter och politiker för att diskutera dagsaktuella frågor. Vid dessa tillfällen ges goda möjligheter för representanterna för kommuninvånarna att uttrycka önskemål och synpunkter, men också att få information om frågor som berör dem. I dagsläget finns bland annat ett pensionärsråd, ett tillgänglighetsråd, ett råd för finskt förvaltningsområdet mm.

Det är inte tydligt att det finns någon prioritering kring vilka frågor som ska kunna behandlas i denna dialogform. MP Ludvika noterar dock att ett av kommunens stora verksamhetsområden, skola och barnomsorg, inte omfattas av den här typen av dialog. Samtidigt vet vi att skolan utgör en mycket stor del av livet för många barn och deras föräldrar. Ludvika kommun har länge haft en hög ambitionsnivå vad gäller resultaten för kommunens skolor. De höga målen är dock tyvärr en bra bit ifrån att uppnås. Vi vet samtidigt att föräldrar sitter på viktiga nycklar vad gäller barns skolresultat. Därför ser vi att ett skolråd skulle kunna bidra till att föräldrars erfarenheter lättare skulle kunna tas tillvara, vilket skulle kunna bidra till kvalitetsutveckling inom skolområdet.

Mp Ludvika yrkar:
 Att Ludvika kommun inrättar ett skolråd, där föräldrar, representanter för skolan samt
politiker kan mötas och diskutera aktuella frågor och utmaningar.

Miljöpartiet de gröna i Ludvika

Åsa Wikberg

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter