Motion om översyn av kommunens arbete med grönytor

Lyssna

Både svensk och internationell forskning börjar nu visa det som många länge anat – att naturen har en stor påverkan på vårt välbefinnande. Det här är kunskap som kan och bör användas mer inom kommunkoncernens verksamheter.

Både svensk och internationell forskning börjar nu visa det som många länge anat – att naturen har en stor påverkan på vårt välbefinnande. Det här är kunskap som kan och bör användas mer inom kommunkoncernens verksamheter. Kommuners grönyteskötsel har längre präglats av ett fokus som till stor del utgått från ett driftperspektiv. Vi tycker att det nu är dags att även andra perspektiv får påverka arbetet med våra grönytor. Till exempel anser vi att värden som biologisk mångfald, estetik, människors välbefinnande och klimatanpassning behöver få ett större utrymme i grönyteskötseln.
Att utveckla dessa värden behöver heller inte stå i motsats till god ekonomi i driften.

För att utveckla dessa frågor behöver hela kommunkoncernens grönytor inkluderas i ett arbete med att ta fram nya principer inom grönyteskötseln. För att få ett långsiktigt och strukturerat arbete krävs att någon form av styrdokument tas fram, där olika de olika perspektiv som lyftes ovan kan belysas.
Då kommunens bolag äger en stor del av kommunkoncernens grönytor så föreslår vi att dessa frågor hanteras i samråd med de kommunala bolagen.

MP Ludvika yrkar:

  •  Att Ludvika kommun i samarbete med Ludvika kommunfastigheter och Ludvika Hem tar fram ett styrdokument för hur kommunkoncernens grönytor kan skötas och användas för att möta flera olika typer av samhällsutmaningar.
  •  Att styrdokumentet innehåller mål om biologisk mångfald.
  •  Att styrdokumentet tar hänsyn till aktuell forskning kring kopplingen mellan grönytor och människors välbefinnande
  •  Att styrdokumentet innehåll mål om hur användning av fossila bränslen vid grönyteskötsel kan minska.
  •  Att styrdokumentet innehåller en analys av vilka åtgärder som behövs för hur grönytor kan användas för att möta klimatförändringar.

 

Miljöpartiet de gröna i Ludvika

Åsa Wikberg

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: