Motion om upprustning av grönytor vid kommunens äldreboenden

Kommunfullmäktige har nu antagit en utevistelsegaranti för alla brukare inom kommunens vård- och omsorgsboende. Det man nu kan fråga sig är vilken miljö som möter de boende när de går utanför dörren på sitt säskilda boende.

Närheten till natur, växter och djur är viktiga för människans välbefinnande, det är numera välbelagt i forskningen. Några som har särskilt svårt att få uppleva naturen är många av de äldre personer som är bosatta på kommunens äldreboenden. Detta är många gånger personer som har svårt att röra sig och som sällan får uppleva utevistelser.

Kommunfullmäktige har nu antagit en utevistelsegaranti för alla brukare inom kommunens vård- och omsorgsboende, och det finns alltså en politisk ambition att i högre grad erbjuda utevistelse till de som bor på kommunens äldreboenden. Det man nu kan fråga sig är vilken miljö som möter de boende när de går utanför dörren på sitt särskilda boende. Den gröna miljön runt våra äldreboenden är ofta torftig och tråkig, och dessa områden präglas inte sällan av kortklippta gräsmattor och enstaka buskar. Det är platser som inte alls lockar till besök.

Miljöpartiet i Ludvika anser att ett viktigt steg i att verkställa utevistelsegarantin är att rusat upp miljön rund kommunens äldreboenden så att de lockas till utevistelser. Vid varje boende borde det anläggas tilltalande trädgårdsrum som präglas av färger, former och dofter, så att även de som inte orkar ta sig så långt får uppleva naturen.

Miljöpartiet i Ludvika yrkar att:

  • Att en plan tas fram för hur den gröna miljön kring våra äldreboenden ska rustas upp och utvecklas, för att göra dessa miljöer mera attraktiva för de som bor på kommunens äldreboenden.

 

Miljöpartiet de gröna i Ludvika
Åsa Wikberg

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: