Sätt klimatet på dagordningen

Motion till Ludvika kommunfullmäktige om att ta fram en klimatbudget och handlingsplan för att uppnå kommunens klimatmål.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och i Ludvika behöver vi sätta frågan högre upp på dagordningen. Det är viktigt att Ludvika fortsätter att ha en hög ambition för att bidra till att uppnå de internationella och nationella målen på området. Det är också viktigt att kommunen står redo att hantera de konsekvenser klimatförändringarna innebär för oss i kommunen.

Flera kommuner har nu tagit fram koldioxidbudgetar, bland annat Borlänge, Säter, Gävle, Håbo, Knivsta, Ragunda, Skellefteå, Västerås, Åre och Östersund. Miljöpartiet i Ludvika yrkar därför att Ludvika kommun ska följa deras exempel och anta en klimatbudget som visar vad som krävs för att uppnå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Men det är viktigt att arbetet sedan inte stannar där, kommunen behöver och en tydlig handlingsplan för att klara av att leva upp till en sådan klimatbudget.

Som kommun behöver man inte uppfinna hjulet på nytt, det finns mycket inspiration att hämta från andra kommuner som gått före. Därför förslår vi att Ludvika kommun ansluter sig till större interkommunala samarbeten, som t.ex. Klimatkommunerna eller Borgmästaravtalet.

Miljöpartiet de gröna i Ludvika yrkar följande:

  1. Att Ludvika kommun tar fram en klimatbudget hur mycket kommunen måste minska sina utsläpp får att nå målen i Parisavtalets 1,5-gradersmål.
  2. Att Ludvika kommun tar fram en handlingsplan för att uppnå kommunens klimatmål utifrån klimatbudgeten.
  3. Att Ludvika kommun ansluter sig till större samarbete kring arbetet kring dessa frågor, t.ex. Klimatkommunerna eller Borgmästaravtalet, för att mer strukturerat arbeta med dessa frågor framöver.

För Miljöpartiet Ludvikas fullmäktigegrupp
Åsa Wikberg

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: