Näringsliv och handel

Ludvika kommun ligger mycket vackert och har mycket att erbjuda sina invånare. För att bevara och utveckla kommunen behövs dock mer arbete med att utveckla kommunens skönhetsvärden. Det behövs också fler bostäder och ett mer varierat näringsliv.

Centrumhandeln har under senaste åren haft tuffa villkor, och nya köpmönster gör att vår stadskärna förändras. Vi vill att centrum ska utvecklas till en plats för upplevelser och inte bara handel. Nu rustas gågatan för att bli mer attraktiv. Vi hoppas också att vi ska få mer inslag av kultur och nöjen i centrum.

Ludvika är starkt beroende av några få stora arbetsplatser, och det gör oss sårbara. För att minska den sårbarheten så vill vi gärna arbeta med att stötta de små och medelstor företagen, som kan bli en balans mot de stora företagen. Vi ser en stor potential i Ludvika som besöksmål, och vi tänker då särskilt på kommunens naturtillgångar. Vi har fantastiska möjligheter för cykling, vandring, fiske, paddling, skidåkning mm. Att tydligare lyfta fram dessa tillgångar gynnar både de som bor i kommunen och näringslivet. 

För att näringslivet ska utvecklas krävs också tillgång till bra industrimark, något som saknas idag. Här behövs en översyn av marktillgångar i hela kommunen. Det som ligger närmast till hands är docka att upphäva riksvägsreservatet genom Ludvika, och använda marken till både näringsliv, bostäder och rekreation.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: