Gruvdrift

För vattnets och för natur- och kulturarvens skull säger vi nej till gruvdrift i Mellerud och Dalsland.

Gruvdrift i Ronjaland? Nej tack! Området vid Sörknatten, känt från Tage Danielssons filmatisering av Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter, är ett av de områden som hotas av planerna på gruvdrift i Dalsland.

Miljöpartiet vill

  • Att Melleruds kommun motverkar gruvdrift i Dalsland
  • Att Sverige inför de hårdare regelverk kring vatten och miljö, som EU fastställt för gruvdrift
  • Att vi anpassar uttaget av metaller till den nivå som är hållbar för vårt jordklot, dvs en halvering till år 2050

Det australiensiska bolaget Odin Metals har fått tillstånd att projektera för gruvdrift i ett 220 km2 stort område i Dalsland. Till ytan är området större än ön Hisingen och sträcker sig genom såväl Bengtsfors, Dals Eds, Melleruds som Åmåls kommun.

Tillståndet innebär att naturreservat som Sörknatten, Södra Ryr och Yttre Bodarne samt kulturminnen som Fröskogs 1700- talskyrka är hotade. Det finns heller inga svar på hur grundvattnet, eller vattnet i Vänern, kommer att påverkas av eventuell gruvdrift.
För vattnets skull, och för våra natur- och kulturarv, så säger Miljöpartiet nej till gruvdrift i Dalsland.

Det moderna industri- och konsumtionssamhället använder mycket metaller. I EU- dokument refereras en uppskattning från forskningsinstitut om att den globala efterfrågan kommer att fördubblas till 2030, samtidigt finns det av hållbarhetsskäl behov av att halvera uttaget till 2050. Redan nu överskrider människans uttag de planetära gränserna till en nivå som innebär att vi tär på naturkapitalet.

Svensk lagstiftning är ännu inte fullt ut anpassad till de hårdare miljökrav som EU ställer när det gäller gruvdrift, det gäller särskilt vattendirektivet. Miljöpartiet vill ha en genomgripande förändring av det svenska tillståndssystemet för att få tydligare genomslag för EU:s högre krav på miljö- och vattenskydd än dem som finns i Sverige idag.

Med Miljöpartiet i EU, i Riksdagen, i Regionen och i Dalslands kommuner, har du en självklar garant för att vattnet och miljö- och kulturarven ska överordnas gruvföretagens jakt efter koppar och silver.   

Miljöpartiet tar ansvar!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: