Utbildning, hälsa och omsorg

Målet för Melleruds utbildningsförvaltning är att alla barn ska gå ur skolan med godkända betyg. Delvis är kommunen, efter en djup svacka under tidigt 2010- tal, på rätt väg men det handlar åter om att vässa politiken och att se helheten. Det handlar om en fysisk miljö som stimulerar hälsa, men också om att se hela barnet och dess uppväxtvillkor. Därför vill vi inrätta en familjecentral i Mellerud och vi använder Åmål som ledstjärna i arbetet.

För kommunens vuxna med skör hälsa, såsom äldre kroniker, ska biståndsbedömningen vara mild och rättvis och rätten till en meningsfull sysselsättning och stimulans ska tas tillvara.

Med MP Mellerud vid makten:

·         Inrättar vi en familjecentral där kommunal omsorg samverkar med vårdcentralens familjehälsa i gemensamma lokaler

·         Läggsskolscheman som stimulerar mer motion än vad läroplanen kräver vad gäller rörelse och utomhusaktivitet

·         Läggs ett ökathälsofokuspå de ungdomar som är svårast att nå

·         Följs läroplanen på samtliga skolor

·         Stärks elevdemokratin på samtliga skolor

·         Resurserna till skolan ska räknas upp enligt riksgenomsnitt och ha en socioekonomiskt rättvis fördelning

·         Tar man tillvarata det friska hos den som är sjuk

·         Erbjuder alla äldreboenden hälsostimulerande aktiviteter och attraktiva inne- och utemiljöer där djur och natur ges ett ökat inslag i vardagen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: