Jämlikhet och jämställdhet

Varje kommunal förvaltning, varje enhet och bolag, ska arbeta aktivt, metodiskt och målmedvetet för jämlikhet/jämställdhet och mot diskriminering.

I Miljöpartiets Mellerud finns det plats för alla och envar. Det finns 17 globala mål för rättvisa och det finns sju nationella grunder för diskriminering. Nolltolerans ska råda mot all form av diskriminering. Varje kommunal förvaltning, varje enhet och bolag, ska arbeta aktivt, metodiskt och målmedvetet för jämlikhet/jämställdhet och mot diskriminering.

Med MP Mellerud vid makten:

·         Förbättrasintegrationssamordnarens arbete att jobbamer uppsökande och aktivt med att integrera nyanlända i vårt lokalsamhälle

·         Så ska Melleruds Bostäder ha en gemensam kö för alla sökande, oavsett betalningsförmåga eller längd på etableringsfas

·         Finns de 17 globala målen med i kommunens budgetmålmatris och återrapporteras i årsredovisningen

·         Återfinns de 7 diskrimineringsgrunderna i kommunens budgetmålmatris och återrapporteras i årsredovisningen

·         Främjas olikhet genom särskilda stöd till organisationer och föreningar som redovisar hur de arbetar för jämlikhet och jämställdhet

·         Införs en obligatorisk rättighetsutbildning för kommunens medarbetare och politiker

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: