Halverad avgift för unga i Kulturskolan i Mellerud

Halverad avgift för unga i Kulturskolan i Mellerud

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) ställde sig i veckan bakom Miljöpartiets och Melleruds Nya Majoritets förslag om halverade avgifter för unga i Kulturskolan.


Miljöpartiets företrädare i nämnden, Marie Uhrbom, kommenterar:

– Sänkningen gör det möjligt för fler barn att delta i kulturskolan, vilket kan skapa mer delaktighet och kreativitet för individen. Det är också glädjande att nämnden var enig i beslutet. Det ger hopp för framtiden!

Avgiften för unga sänks från 660 kr till 330 kr samtidigt som den höjs för vuxna. Att hyra ett instrument kommer att kosta 180 kr för de två första instrumenten, medan taxan är 0 kr för det tredje instrumentet och uppåt. Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen för beredning och kommunfullmäktige för slutligt beslut. 

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter