Miljöpartiet med i Melleruds nya majoritet

Centerpartiet, Moderaterna, KommunPartiet Mellerud, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna har, efter vad som upplevs vara konstruktiva och positiva förhandlingar, kommit överens om ett samarbete för att leda Mellerud under mandatperioden 2019-2022. Till kommunstyrelsens ordförande föreslås centerpartisten Morgan E Andersson.

Sex partier tar över ledningen i Mellerud Övre raden från vänster: Jörgen Eriksson (KIM), Daniel Jensen (KD), Ludwig Mossberg (M) och Tony Johansson (MP). Nedre raden från vänster: Morgan E Andersson (C) och Anette Levin (L)

I det rådande parlamentariska läget i Melleruds kommun, och med utgångspunkt i en politisk plattform som vi har enats om, har vi beslutat oss för en samverkan i Melleruds kommun. Vi tänker arbeta för att utveckla Melleruds kommun och skapa en stabil politisk majoritet i kommunfullmäktige och i nämnder och styrelser. Tillsammans erhåller vi 16 av 31 mandat i kommunfullmäktige.

Vi har enats om att kommunen genom ett modernt ledarskap och en god personalpolitik ska arbeta mer förebyggande, inte minst för Melleruds unga. Vi tänker också arbeta mer aktivt med näringslivsfrågor för att minska arbetslösheten och förbättra integrationsarbetet för våra nyanlända. Vi ska göra Mellerud till en ledande miljökommun med hållbart byggande och en utvecklad kollektivtrafik. För att lyckas med arbetet, krävs ordning och reda i kommunens ekonomi.

Den nya majoriteten vill jobba med ett modernt, inkluderande ledarskap. Genom att behandla människor och grupper rättvist, så ökar vi chansen för Melleruds kommun att prestera bättre. Ledarskapet behöver präglas av hängivenhet, mod och medvetenhet. Lyhördhet, nyfikenhet och samarbetsvilja är också viktigt för att lyckas. Med detta i tanke, så har partierna enats om att föreslå centerpartiets Morgan E Andersson till Kommunstyrelsens ordförande:

- Jag ser fram emot att tillsammans med kompetenta politikerkollegor leda Melleruds kommun framåt under den kommande mandatperioden, säger Morgan E Andersson.

Nominering av majoritetens företrädare till andra nämnd- och styrelseuppdrag presenteras inför kommunfullmäktiges möte den 21 november.  

 

Kontaktpersoner:

Morgan E Andersson (C)                  

Ludwig Mossberg (M)               

Jörgen Eriksson (KIM)              

Daniel Jensen (KD)                         

Tony Johansson (MP)                      

Anette Levin (L)                                

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: