Så ska Mellerud bli en progressiv HBTq- kommun

I en motion till kommunfullmäktige presenterar Miljöpartiet förslag för hur Mellerud ska kunna bli en progressiv kommun för HBTq- personer att leva och verka i.

En pridefestival i Dalsland? Det är en av idéerna som väcks i den motion som Miljöpartiet lämnat in till kommunfullmäktige i Mellerud.

- Den jämförelse som gjorts av RFSL visar att Mellerud har goda förutsättningar att bli en bra plats för HBTq- personer att leva och verka i eftersom riskerna för hatbrott är relativt låga och människors attityder till HBT- personer är relativt god, säger kommunfullmäktigeledamoten Tony Johansson.

Miljöpartiet menar att den låga placeringen i jämförelsen (defacto plats 214 av 290) beror på att kommunen brister i sitt arbete för rättvisefrågor i allmänhet och för HBTq- frågor i synnerhet.

- Vi ser att de lägsta betygen kommer när det handlar om utbildningsinsatser, skolan, kommunal verksamhet och en utbyggd HBTq- infrastruktur, menar Johansson och tillägger att dessa frågor är sådana som kommunen behöver jobba mer aktivt med i framtiden;

- Vi förslår att Mellerud utreder förutsättningarna för ett Dalsländskt HBTq- råd med Göteborg som förebild, bättre satsningar på utbildningar och skolan samt att våra kulturförvaltningar jobbar mer aktivt med att synliggöra subkulturer som HBTq- kulturen.  Vem vet, kanske kan vi till och med få till stånd ett Pride i Dalsland?, avslutar Tony Johansson.

Mer information: Läs motionen i sin helhet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: