Kultur- och fritidspolitik

Stärk samarbetet med och stödet till föreningslivet. Det och mycket annat driver MP i Mellerud.

Miljöpartiet vill

  • Att stödet för satsningar på barn- och ungdomskultur ska öka
  • Att kommunen erbjuder fler guidade turer i naturreservat och längs andra strövområden
  • Att kommunen ökar stödet till och samverkan med föreningslivet

 

Mellerud ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i. Vi vill vidareutveckla vårt

redan rika kulturliv, bland annat genom ökat stöd till de föreningar och människor som

önskar ge uttryck för sin skaparkraft. Vi vill satsa på olika språk och försök med

specialinriktat arbete för människor tillhörande ”subkulturer”, såsom dövkultur eller

HBT- kultur. Kommunen har också den pedagogiska uppgiften att agera folkbildare när

det gäller mångkultur. Kulturen är ett viktigt inslag i det offentliga rummet. Därför ska

man ta hänsyn till den estetiska dimensionen vid all planering och byggnation.

Kulturbruket, Håverudsområdet och våra museum är några viktiga nav för de kulturella

aktiviteterna i Melleruds kommun. Ovan nämnda nav har även en viktig roll att

tillsammans med skolorna ge barn- och ungdomar möjlighet till ett rikt kulturliv. Vi vill

gynna kulturella centrum i hela kommunen, öka resurserna till de estetiska

utbildningarna och förbättra öppettiderna på kommunbiblioteket.

Föreningslivet är viktigt och bidrar såväl med att ge människor en rikare fritid, som med

att skapa mötesplatser. Vi vill därför stärka samarbetet med och stödet till föreningslivet.

Mellerud är fullt av vackra strövområden. Dessa måste göras mer tillgängliga för

människor genom fler guidade turer, bättre skyltning och kartor.

Vi vill

- Att avgifterna på kulturskolan ska sänkas

- Att byggnader av kulturellt och historiskt värde behålls i kommunens ägo

- Att stödet för satsningar på barn- och ungdomskultur ökas

- Att kommunen ökar stödet till, och samverkan med föreningslivet

- Att förbättra öppettiderna på kommunbiblioteket

- Att det görs en översyn över kommunens resursfördelning mellan de traditionella pojkoch

flickidrotterna

- Att kommunen erbjuder fler guidade turer i naturreservat och längs andra

strövområden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: