Arbete och näringsliv

Arbete och näringsliv

Melleruds kommun är liten och som företagare på Dalslandsnivå behöver du ofta dribbla frågor med ett flertal kommuner när du önskar utveckla din näring. Detta leder till byråkratiskt merarbete som kommunerna har ett ansvar för att minska.
Melleruds kommun är liten och som företagare på Dalslandsnivå behöver du ofta dribbla frågor med ett flertal kommuner när du önskar utveckla din näring. Detta leder till byråkratiskt merarbete som kommunerna har ett ansvar för att minska.

Korruption är ett faktum i de flesta samhällsbyggen, i Sverige är den dock lägre än i många andra delar av världen. För att bibehålla en låg korruptionsnivå är det viktigt att ständigt arbeta med att belysa riskerna.

Melleruds kommun är en stor arbetsgivare och har som sådan ett stort ansvar för att få medarbetarnas livspussel att hålla. Några metoder för att uppnå detta är att avskaffa delade turer och att inrätta olika arbetstidsmodeller. På samma gång som vi ska erbjuda alla rätt att arbeta heltid, så måste vi också ge människor rätt till deltid om de så önskar. Det är de ofrivilliga deltiderna som inte är okej.

Med MP Mellerud vid makten: 

·         Motverkar vi osäkra anställningar i den kommunala sektorn

·         Avskaffar vi delade turer, dvs två arbetspass på samma dag med flera timmars ledighet mellan passen

·         Ger vi rätt att jobba heltid, men också rätt att jobba deltid

·         Använder Melleruds kommun likalönsprincipen mellan könen

·         Prövar vi olika arbetstidsmodeller

·         Bygger rekryteringen på kompetens och erfarenhet, ej på kompisskap

·         Söker vi minska byråkratin i näringslivets kontakter med kommunerna

·         Ges revisionsnämnden ett uppdrag att se över och motverka korruptionen i Melleruds kommun

·         Revideras Melleruds kommuns verksamhet av extern revisor

·         Ska Mellerud vara med i leken när statliga jobb flyttar från Stockholm, detta gör vi genom aktiv lobbyism mot Sveriges Kommuner och Landsting samt mot regeringen

·         Ska Mellerud söka få tillbaka statliga myndighetsjobb som poliser, arbetsförmedlare och försäkringskassehandläggare till Mellerud

Nyheter på Arbete och näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter